Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Redakčné systémy na správu obsahu

Úspešné stránky potrebujú kvalitný a aktuálny obsah. Ak nepoznáte HTML kód a chcete mať jednoduchú možnosť, ako spravovať textový, obrazový a multimediálny obsah vašich stránok, potom potrebujete prehľadný redakčný systém (CMS). Využite nami ponúkaný systém ExpressionEngine, ktorý vám to umožní.

 

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna