Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Programovanie web stránok a online aplikácií

Unikátny a pútavý design je to, čo zaujme na prvý pohľad. To podstatné sa však skrýva "pod kapotou". Kvalitne, správne a efektívne naprogramované stránky a online aplikácie poskytujú dôležitú funkcionalitu, bez ktorej je užívateľská skúsenosť oklieštená. Využite naše odborné programátorské vedomosti a skúsenosti. Vdýchneme vašim stránkam a online aplikáciám život.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna