Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Webové prezentácie - web dizajn podriadený účelu

Mať svoju webovú prezentáciu na internete je pre firmy a súkromné či štátne organizácie povinnosť. To, čo určuje jej opodstatnenosť však nie je dizajn, ale v prvom rade úroveň dosahovania cieľov, ktoré boli pre ňu stanovené. Myslíte, že vaša webová prezentácia spĺňa všetky základné nároky a využíva svoj skutočný potenciál na maximum?

Človek nemusí byť web dizajnér, aby dokázal posúdiť, či sa mu webová prezentácia páči alebo či mu ponúka jednoduchú a pohodlnú možnosť získať to, čo hľadá - informácie. Nezáleží na tom, či to čo hľadá sú údaje vo forme textu, obrázkov, technických údajov alebo katalógu na stiahnutie. Podstatné je to, že mu prehľadným a jednoduchým spôsobom umožní nájsť informáciu, o ktorú má záujem. Grafické spracovanie (web design) je v tomto prípade až druhoradá, no tiež dôležitá podmienka, pretože zvyčajne hodnotíme najprv zrakom.

Pozrime sa teda bližšie na to, čo robí webovú prezentáciu kvalitným zdrojom informácií pre jej užívateľov a aké formálne náležitosti musí spĺňať na to, aby okrem uspokojenia ich potreby spĺňala to najpodstatnejšie - dosiahla ciele, ktoré ste si pre ňu stanovili a ktoré od nej očakávate.

Čo je to webová prezentácia?

Webová prezentácia sú vo svojej podstate bežné internetové stránky, ktoré užívateľovi prinášajú základné informácie o firme, organizácii, produkte, službe či podujatí. Jej účelom je jednoduchým a prehľadným spôsobom poskytnúť všetky dôležité informácie a kontaktné údaje pre prípad záujmu užívateľa o propagovaný predmet.

Bežná štruktúra webovej prezentácie pozostáva z nasledovných podstránok:

 • Úvodná stránka
 • Informácie o prevádzkovateľovi
 • Popis propagovanej služby, produktu alebo podujatia
 • Referencie (predovšetkým v prípade služieb)
 • Kontakty

Samozrejme, toto je najbežnejšie používaná štruktúra a podľa požiadaviek majiteľa prezentácie sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť – môže byť doplnená o ďalšie špecifické podsekcie, prípadne môže byť aj stručnejšia.

Nie je to síce podmienkou, často sa však na webové prezentácie nasadzuje redakčný systém (CMS), prostredníctvom ktorého je možné pohodlne publikovať obsah.

Predpoklady úspešnej webovej prezentácie

Tak ako sme spomenuli na začiatku tohto článku, úspech webovej prezentácie závisí najmä od toho, ako efektívne dokáže dosiahnuť stanovené ciele, medzi ktoré zvyčajne patria:

 • Zvýšenie povedomia o značke, produkte, službe alebo podujatí
 • Priame zvýšenie predaja služieb alebo produktov
 • Získanie informácií od potenciálnych záujemcov, predovšetkým kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo, adresa a podobne)
 • Registrácia pre používanie online služieb (odoberanie newsletteru a podobne)

Pre dosiahnutie týchto cieľov musí prezentácia, ostatne tak ako aj iné typy internetových stránok, spĺňať niekoľko dôležitých zásad. Sú to najmä:

 • Užívateľská ergonómia
  Užívateľ sa musí pri používaní stránok cítiť pohodlne, interakcia so stránkami musí byť jednoduchá, vychádzajúca z bežnej praxe a skúseností bežných návštevníkov stránok, dizajn musí byť orientovaný na užívateľa.
 • Prístupnosť a použiteľnosť
  Stránky musia byť zhotovené tak, aby boli užívateľom prístupné bez ohľadu na prehliadač, ktorý používajú. Zároveň by nemali vyžadovať použitie špeciálnych technológií, bez ktorých nebude stránky možné použiť. Stránky by mali dodržiavať zásady prístupného webu pre užívateľov s postihnutím (predovšetkým so zrakovými problémami), a mali by byť rovako ako myšou ovládateľné aj pomocou klávesnice.
 • Zrozumiteľnosť
  Obsah stránok by mal byť spracovaný tak, aby bol zrozumiteľný užívateľom, na ktorých sa zameriava. Kvalitný copywriting – tvorba pútavého a hodnotného obsahu – je jedným z faktorov, ktorý sa často podceňuje. Pritom je to predovšetkým textový obsah, ktorý je zdrojom informácií, pre ktoré užívatelia navštevujú internetové stránky.
 • Pútavý web dizajn
  Grafické spracovanie stránok nie je ten najpodstatnejší faktor, dobre graficky spracovaná prezentácia však dokáže podporiť efektívnejšie komunikovanie hlavného posolstva stránok užívateľom. Okrem toho, zrak je prvý vnem, ktorý registrujeme a ako sa vraví – dobrý obal predáva sám.

Ako získať kvalitnú prezentáciu?

Ak si dokážete vytvoriť internetové stránky vo vlastnej réžii, stačí sa držať už spomenutých zásad pre úspešnú prezentáciu a váš úspech by sa mal čoskoro dostaviť. V opačnom prípade je vhodné obrátiť sa na profesionálnu agentúru s dostatočnými skúsenosťami a referenčnými projektmi, ktorá bude schopná vytvoriť vašu webovú prezentáciu tak, aby dosiahla vaše ciele.

Na záver treba pripomenúť, že bez návštevníkov nedokáže ani tá najlepšia prezentácia splniť to, čo sa od nej očakáva. Ak teda má mať vaša prezentácia úspech, je nevyhnutné použiť efektívny internetový marketing, ktorý na vaše stránky pritiahne cielených užívateľov.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna