Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Dizajn užívateľského rozhrania ako rozhodujúci faktor pre jednoduché používanie aplikácií

Dizajn a architektúra užívateľského rozhrania (UI design) rozhoduje o jednoduchosti a pohodlí používania aplikácií pre užívateľov. Ak plánujete vývoj vlastnej aplikácie, je vhodné vedieť, na čo všetko klásť dôraz a ktoré elementy sú podstatné pre efektívne užívateľské prostredie.

Každý deň pribúda na svete mnoho nových, mnohokrát veľmi užitočných aplikácií, ktoré sú užívateľom k dispozícii či už vo forme lokálnych programov, ktoré je treba nainštalovať na počítač, PDA alebo mobilný telefón, alebo vo forme online aplikácií, ktoré pracujú bez potreby inštalácie priamo vo vašom internetovom prehliadači.

Online aplikácie sa v posledných rokoch stávajú čoraz populárnejšie a zdá sa, že tento vývoj predurčuje budúcnosť aplikácií ako takých. Ich výhoda spočíva v tom, že ako platformu používajú internetový prehliadač a nie sú teda závislé na operačnom systéme, ktorý užívateľ používa. Moderné technológie používané na tvorbu stránok umožňujú tvorbu aplikácií prístupných nielen prostredníctvom počítača, ale aj mobilných telefónov (smartphones).

Pre skvelú aplikáciu sú však podstatné iné veci, ktoré určujú jej kvalitu, zabezpečujú jednoduchosť používania a určujú to najdôležitejšie – ako efektívne vykonáva funkcie a služby, na ktoré bola vytvorená. Profesionálny dizajn užívateľského rozhrania aplikácie (anglicky user interface – UI) je preto kľúčovým predpokladom pre úspech akejkoľvek aplikácie.

Čo znamená dizajn užívateľského prostredia?

UI design je činnosť zameraná na vývoj rozhrania aplikácií používaných v počítačoch, strojoch, mobilných zariadeniach a internetových prehliadačoch, ktorá sa zameriava na efektivitu užívateľskej interakcie a ergonómie jej používania.

Jej cieľom je zabezpečiť čo najjednoduchšie a najefektívnejšie používanie tak, aby požadované úlohy boli splnené bez toho, aby sa užívateľ musel zaoberať aplikáciou ako takou. Proces tvorby užívateľského rozhrania musí vytvoriť rovnováhu medzi technickou funkcionalitou a vizuálnymi elementmi tak, aby vytvoril systém, ktorý je nie len funkčný, ale aj jednoducho a logicky použiteľný pre užívateľov aplikácie.

Proces tvorby užívateľského rozhrania

Pri tvorbe rozhrania je potrebné dodržať určitý postup krokov, ktorý sa môže v závislosti od konkrétneho projektu mierne líšiť a jednotlivé body procesu môžu mať rozdielnu dôležitosť. Jednotlivé fázy nie je dobré podceniť, pretože by sa to mohlo odraziť na celkovej funkčnosti vyvíjanej aplikácie. Proces tvorby teda zahŕňa tieto kroky:

 • Tvorba funkčnej špecifikácie (definovanie funkcií systému)
 • Užívateľská analýza (ako bude užívateľ používať aplikáciu, ako doplní aplikácia zaužívaný workflow, ako technicky skúsený je užívateľ, aký vizuál bude najvhodnejší)
 • Definovanie informačnej architektúry (definovanie architektúry aplikácie)
 • Tvorba prototypu (návrh jednoduchých modelov aplikácie)
 • Grafický dizajn rozhrania (návrh vizuálneho spracovania aplikácie)
 • Užívateľské testovanie (overenie a testovanie aplikácie pri jej používaní)

Princípy dizajnu užívateľského prostredia

Pri tvorbe aplikácií a dizajne ich užívateľského prostredia sa treba sústrediť na najdôležitejší element – na samotného užívateľa a jeho komfort pri používaní aplikácie. Je preto potrebné dodržať niekoľko základných princípov. Sú to:

 • Princíp definovania užívateľa (aké sú jeho potreby, skúsenosti a vedomosti)
 • Princíp skúsenosti (využitie správania sa a vizuálu zo systémov, s ktorými má užívateľ skúsenosť)
 • Princíp viditeľnosti funkcií (jednoduchosť a jednoznačnosť zobrazenia funkcií, ktoré má užívateľ k dispozícii)
 • Princíp konzistencie (funkcie a správanie sa aplikácie musí byť konzistentné v každej jej časti)
 • Princíp zobrazenia stavu (užívateľské rozhranie musí odrážať zmenu stavu aplikácie)
 • Princíp zamerania (dizajn dôležitých súčastí musí byť pre užívateľa jednoducho viditeľný)
 • Princíp pomoci (pochopenie pomoci, ktorú užívateľ pri práci s aplikáciou potrebuje)
 • Princíp bezpečnosti (rozhranie aplikácie musí užívateľovi poskytovať pocit bezpečia pri jej používaní, napr. dvojitým potvrdzovaním niektorých funkcií)
 • Princíp kontextu (rozhranie a funkcie musia reflektovať kontext, v ktorom sa používajú)
 • Princíp estetiky (rozhranie musí pôsobiť esteticky a príjemne)
 • Princíp užívateľského testovania (treba nechať užívateľov vyjadriť svoje názory na aplikáciu)

Všeobecne môžeme tieto princípy zhrnúť tak, že užívateľské prostredie musí používať jednoduchú a zrozumiteľnú štruktúru, jednoduché vizuálne rozhranie, musí ponúkať všetky potrebné funkcie na správnych miestach v správnom čase, musí informovať užívateľa o tom, čo sa práve deje a v akom stave sa aplikácia nachádza, musí rátať s užívateľskými chybami a byť k nim tolerantné, musí ponúkať konzistentné ovládanie a predovšetkým musí byť pripravené tak, aby umožňovalo úpravy, zlepšovanie a rozširovanie funkcionality aplikácie.

Záverečné zhrnutie

Dizajn užívateľského rozhrania akejkoľvek aplikácie zabezpečí buď jej úspech alebo pád. I keď je funkcionalita, ktorú aplikácia užívateľom ponúka, dôležitá, spôsob akým ju ponúka je dôležitejší. Aplikácia, ktorú je náročné používať nebude mať u užívateľov úspech. Nezávisle na tom, ako technicky a funkčne je vaša aplikácia vyspelá, ak ju užívatelia považujú za komplikovanú jednoducho ju nebudú používať.

Efektívni vývojári majú na pamäti všetko dôležité, čo dobrá aplikácia potrebuje. V prípade, že nemáte vlastné prostriedky a tím skúsených vývojárov, ktorý by vašu aplikáciu vyvinul vo vlastnej réžii, je viac ako nevyhnutné obrátiť sa na profesionálnu agentúru so skúsenosťami v dizajne užívateľského prostredia a vývoji aplikácií. Viac, než postupovať systémom pokus omyl sa oplatí staviť na istotu a vybrať si dodávateľa, ktorý pre vás vytvorí aplikáciu, ktorá bude mať úspech u jej užívateľov.

Kvalitné užívateľské rozhranie vašej aplikácie pomôže vašej spoločnosti ponúknuť produkty, ktoré sa jednoducho a efektívne používajú, sú vizuálne atraktívne a predajné. Naši experti dokážu vytvoriť takéto produkty, pri ktorých aplikujú všetky zásady potrebné pre ich úspech.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna