Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Tvorba microsites ako podpora marketingových kampaní

Sú fenoménom poslednej doby. Čoraz viac obchodných spoločností a firiem sa spolieha na podporné weby – microsites – pri podpore svojich aktuálnych kampaní alebo pri podpore nových služieb či produktov. Čo to vlastne microsites sú a ako na efektívnu tvorbu microsites? Pozrime sa teda na to bližšie.

Internetové stránky vo väčšine prípadov predstavujú marketingový nástroj, ktorým spoločnosti prezentujú svoju činnosť a zároveň podporujú predaj svojich produktov či služieb. Stránky okrem toho využívajú aj na prezentáciu špecifických marketingových kampaní, podujatí alebo spotrebiteľských súťaží.

Pre účely propagácie sa samozrejme využívajú hlavné, materské stránky spoločností. Pre zvýšenie účinnosti kampane a jej lepšie cielenie sa však v poslednej dobe využívajú špeciálne podporné web stránky – takzvané microsites.

Čo je to microsite?

Microsite, tiež známa pod pojmami minisite, podporný web alebo cieľová stránka, je vo svojej podstate jednoduchá webová prezentácia, ktorej účelom je slúžiť ako podpora a doplnok hlavných firemných (obchodných) stránok spoločnosti. Zväčša je umiestnená na vlastnej doméne, prípadne využíva subdoménu hlavných stránok a v prípade potreby je napojená na jednoduchý redakčný systém (CMS).

Hlavný rozdieľ medzi microsite a materskou stránkou spoločnosti spočíva v jej účele, rozsahu a špecifickom zameraní na prezentáciu konkrétneho produktu, služby, marketingovej akcie, spotrebiteľskej súťaže alebo podujatia.

Microsite je väčšinou vytvorená ako jedna úvodná stránka, prípadne iba s minimom podstránok, ktoré doplňujú obsah úvodnej stránky (napríklad detailnejšie informácie o predmete stránky, kontaktné informácie, podmienky súťaže a podobne). Okrem toho, že dáva možnosť predstaviť predmet prezentácie bez iných, nesúvisiacich informácií, umožňuje pre účely marketingu na internete zamerať sa na špecifické kľúčové slová a zlepšiť tak optimalizáciu pre vyhľadávače.

Elementy úspešnej microsite

Na rozdiel od bežnej webovej prezentácie, úspešná microsite by mala užívateľa čo najrýchlejšie zaujať, a to predovšetkým dizajnom a zapojením do interakcie so stránkou prostredníctvom vhodne zvolenej funkcionality. Zároveň by mala okamžite splniť prísľub vyjadrený v reklamnom formáte, ktorý užívateľa a potenciálneho zákazníka na microsite priviedol (reklamný e-mail, banner, reklama vo vyhľadávačoch, textová reklama a podobne). Microsite musí podporovať hlavnú značku a identifikovať spoločnosť, aby návštevník vedel, kto za stránkami stojí.

Efektívna marketingová microsite musí mať jednoznačnú navigáciu, ponúkať jednoduché a logické použitie a obsahovať jasné výzvy na akciu (call-to-action) vo forme interaktívnych prvkov (možnosť konfigurácie produktu, formulár pre predbežný dopyt, online hra, zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže a podobne). Tieto by mali ponúkať možnosť zbierania analytických informácií potrebných pre vyhodnotenie účinnosti kampane a jej prípadné priebežné úpravy.

Podporné stránky ponúkajú skvelú možnosť zabezpečenia želanej interakcie so zákazníkom vo forme dotazníkov, ankiet a prieskumov, ktoré podporujú záujem a aktívne zapojenie sa potenciálnych zákazníkov. Popri tom predlžujú efektívny čas pre prijatie marketingového posolstva a dokážu zabezpečiť kritickú spätnú väzbu pre podniknutie ďalších krokov.

Je microsite pre vás?

Ak si nie ste istý, či je tento formát internetových stránok vhodný pre vaše účely, prečítajte si náš článok Microsite alebo minisite – Podporné stránky pre váš biznis, v ktorom sa podrobne venujeme využitiu microsites z hľadiska online marketingu.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna