Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Redakčný systém (CMS) ako srdce internetových stránok

Internetové stránky vo väčšine prípadov potrebujú aktualizácie, aby si udržali svojich návštevníkov. Preto musia umožniť ich prevádzkovateľom úpravu a pridávanie nového aktuálneho obsahu. Ak nie ste odborník v tvorbe stránok, môže táto úloha pre vás predstavovať problém. Existuje však riešenie - redakčné systémy.

Nielen užívatelia, ale aj vyhľadávače obľubujú stránky, ktoré pravidelne zverejňujú nový, aktuálny a hodnotný obsah. Pre tento účel sa používajú redakčné systémy (CMS, skratka z anglického content management system – systém na správu obsahu), ktoré umožňujú majiteľovi stránok (alebo oprávneným osobám) manažovať obsah stránok bez potreby vedomostí v oblasti tvorby a produkcie stránok (teda HTML).

Redakčný systém v dnešnej dobe už nie je len o riadení publikácie obsahu, ale mal by byť umožniť netechnickému užívateľovi riadiť ktorékoľvek aktíva publikované na manažovaných stránkach, či už je to obsah vo forme textu, obrázkov, fotografií, videa či zvuku alebo zdrojov informácií získavaných z externých zdrojov.

Čo je to redakčný systém (CMS)?

Ako vyplýva z jeho názvu, webový redakčný systém (CMS) umožňuje "redakčnému tímu" spravovať obsah internetových stránok prostredníctvom rozhrania prístupného pomocou prihlasovacích údajov v prostredí internetového prehliadača. Je to vlastne internetová aplikácia (software), ktorej úlohou je správa obsahu, štruktúry a funkcií riadených internetových stránok.

Systém pracuje s databázou údajov pre ukladanie, správu a publikáciu obsahu. Jeho prezentačná vrstva zabezpečuje zobrazenie obsahu pomocou HTML šablón, do ktorých podľa určených podmienok automaticky vkladá vybraný obsah. Administrácia systému je v dnešnej dobe väčšinou prístupná a ovládaná v prostredí internetového prehliadača. Zároveň dovoľuje rozšíriť stránky o ďalšie funkcie (diskusie, sociálne siete, eshop, wiki, chránenú zónu atď.)

Väčšina redakčných systémov funguje ako modulárne riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť špecifickým potrebám konkrétnych internetových stránok.

Funkcie redakčného systému

Kvalitný redakčný systém ponúka svojim užívateľom mnoho užitočných funkcií. V princípe môžeme tieto funkcie rozdeliť podľa typu užívateľa na:

 • Vývojárske funkcie (potrebné pre tvorcov a programátorov stránok)
 • Správcovské funkcie (potrebné pre editorov a správcov obsahu stránok)
 • Užívateľské funkcie (potrebné pre užívateľov internetových stránok)

Redakčný systém ponúka pre každú z týchto užívateľských kategórií praktické funkcie a schopnosti, ktoré by mali v optimálnom prípade zahŕňať predovšetkým tieto:

 • Automatické šablóny stránok
 • Škálovateľné rozšírenia (možnosť rozširovať moduly a funkcie systému a stránok)
 • Jednoduchá správa obsahu (pridávanie, úprava a mazanie)
 • Riadenie publikácie obsahu (plánovanie dátumu začiatku a ukončenia publikácie)
 • Správa užívateľov a užívateľských práv
 • Správa dokumentov a súborov
 • Jazyková lokalizácia systému a podpora viacerých jazykových verzií stránok
 • Bezpečnosť systému a stránok
 • Jednoduché a prehľadné užívateľské rozhranie
 • Pomoc a podpora užívateľov
 • Štatistika používania systému a návštevnosti stránok

Kedy je vhodné použiť redakčný systém

Redakčný systém má zmysel použiť pre internetové stránky a webové prezentácie, ktorých obsah je potrebné pravidelne upravovať a majiteľ stránok, prípadne osoby oprávnené (poverené) aktualizáciou stránok nemajú technické znalosti z ich tvorby (a teda nepoznajú HTML). Pri rozhodovaní treba zvážiť interval, v akom je potrebné stránky upravovať.

Z hľadiska nákladov je pri potrebe úpravy raz ročne výhodnejšie neinvestovať prostriedky do CMS, ale radšej zaplatiť za jednorazovú úpravu obsahu agentúre či jednotlivcovi, ktorý je technicky zdatný. Vo všetkých ostatných prípadoch je využitie redakčného systému samozrejmosťou.

Aký redakčný systém zvoliť

V dnešnej dobe je možné vybrať si medzi platenými a bezplatnými, tzv. Open Source redakčnými systémami. Rozdielov medzi jednotlivými riešeniami je mnoho. Pri výbere redakčného systému však treba mať na pamäti, že by to mal byť systém, ktorý nie je viazaný na jednu spoločnosť alebo jednotlivca, ktorý vyvinul systém vo vlastnej réžii. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že ak nebudete so systémom spokojní, nebude existovať nikto iný, kto dokáže systém upraviť, opraviť alebo rozšíriť podľa vašich potrieb.

Odporúčame vybrať si riešenie, ktoré je verejne dostupné, či už za poplatok alebo bezplatne a existuje mnoho agentúr a jednotlivcov, ktorí dokážu so systémom pracovať. V prípade, ak budete chcieť z akýchkoľvek dôvodov zmeniť dodávateľa služieb zabezpečujúcich chod vášho redakčného systému, budete si môcť vybrať a váš doterajší dodávateľ bude mať dôvod sa snažiť, aby o vás neprišiel.

Naša agentúra používa pre klientov systém Expression Engine, ktorý patrí medzi špičku vo svojej oblasti na svetovom trhu CMS systémov. Spája v sebe oba svety – licencia za jeho používanie je síce spoplatnená, je ale zároveň postavený na Open Source systéme, ktorý zaručuje možnosť jeho úprav a tvorby rozšírení vo vlastnej réžii.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna