Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Tvorba internetových portálov alebo ako vytvoriť kvalitný informačný uzol

Internetové portály sú neustále populárne. Mnoho užívateľov má svoje obľúbené portály, ktoré navštevujú so železnou pravidelnosťou. Keďže predstavujú vstupnú bránu k množstvu informácií, ktoré sú inak roztrúsené po webe, zjednocujú prístup k aktuálnym údajom z určitej oblasti. Čo ale robí portál skutočne dobrým portálom?

Internetové stránky známe pod pojmom internetový portál predstavujú pre väčšinu ľudí rozsiahly a komplexný web poskytujúci množstvo informácií pod jednou strechou. V skutočnosti existuje viacero druhov a typov internetových portálov slúžiacich rôznym potrebám rôznych užívateľov.

Ak plánujete vytvoriť vlastný portál, je potrebné rozhodnúť sa pre vhodný formát, vybrať funkcie, ktoré bude portál svojim užívateľom poskytovať a predovšetkým zvoliť také riešenie, ktoré sa bude schopné adaptovať na aktuálne technické, technologické a užívateľské podmienky.

V tejto súvislosti je potrebné rátať s priebežnými nákladmi na aktualizácie, čo so sebou nesie potrebu pravidelných investícií. Odmenou vám však bude spokojnosť a vernosť vašich užívateľov a v konečnom dôsledku úspešné dosiahnutie cieľov, ktoré ste si pre portál a jeho fungovanie stanovili.

Čo je to internetový portál?

Ako sa môžeme dočítať na Wikipedii, webový portál je internetová stránka, ktorá funguje ako prístupový bod k informáciám na internete. Internetové portály môžeme ďalej rozčleniť na dve základné skupiny, a to na:

 • Všeobecné portály (tiež známe ako horizontálne)
 • Špecializované portály (tiež známe ako vertikálne)

Všeobecné portály poskytujú široké spektrum informácií a pokrývajú mnoho odvetví a kategórií. Dobrými príkladmi sú svetové portály ako Yahoo!, AOL alebo AltaVista, spomedzi domácich môžeme uviesť Zoznam alebo Azet.

Špecializované portály sa zameriavajú na špecifickú skupinu informácií a predstavujú vstupnú bránu k zdrojom z tejto vybranej kategórie. Ponúkajú prístup k aktuálnym správam, novinkám a digitálnym publikáciám vo svojej oblasti.

Špecializované internetové portály môžeme v zásade rozdeliť na nasledovné typy:

 • Osobné portály ponúkajúce možnosť personalizácie prezentácie a výberu informácií pre svojich užívateľov (napríklad sociálne siete a podobne)
 • Regionálne portály
 • Spravodajské portály
 • Vládne portály
 • Obchodné a biznis portály
 • Podnikové portály (často slúžiace aj ako intranet)

Okrem zberu a prezentácie informácií z internetu zvyknú portály ponúkať svojím užívateľom dodatočné služby ako napríklad mailové schránky, vyhľadávanie, správy do mailu, informácie o počasí, diskusné fórum, chat, kalendár podujatí, katalóg zdrojov alebo internetový obchod.

Dôležité zásady pre tvorbu portálov

Ak ste sa rozhodli vytvoriť vlastný portál, je vhodné dodržať niekoľko praktických zásad, ktoré sú podstatné pre jeho úspech u potenciálnych užívateľov. Kvalitný internetový portál zo svojej podstaty vyžaduje pomerne komplikované a komplexné riešenie a preto nepodceňujte fázu prípravy a analýzy celého projektu.

Základný princíp je dôkladná príprava a voľba vhodnej architektúry a technológie, na ktorej bude portál postavený. Z ďalších zásad spomenieme tieto:

 • Identifikujte potreby potenciálnych užívateľov portálu
 • Dôkladne zvážte technologické možnosti
 • Maximalizujte flexibilitu portálu pre potreby priebežných úprav, vylepšení a doplnení
 • Naplánujte si rozpočet vrátane nákladov potrebných na prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj portálu
 • Testujte použiteľnosť a užívateľský komfort
 • Redukujte množstvo technológií potrebných pre fungovanie portálu
 • Umožnite užívateľskú personalizáciu portálu

Po dôkladnej analýze a príprave plánu realizácie má váš portál šancu stať sa obľúbeným miestom pre získanie užitočných informácií a služieb pre jeho užívateľov. Nezabudnite pritom umožniť užívateľom poskytnúť vám spätnú väzbu, ktorá je kritická pre určenie ďalšieho rozvoja vášho portálu.

Záver

Portály majú pred sebou svetlú budúcnosť a potreba kvalitných zdrojov informácií im predurčuje svoje miesto na internetovom nebi aj do najbližších rokov. Jasná vízia, dôkladná analýza a naplánovanie realizácie a ďalšieho rozvoja portálu, užívateľsky prístupné a užitočné funkcie sú predpoklady, ktoré zabezpečia jeho úspech.

Použitím prístupu zameraného na užívateľský komfort, jednoduchosť prístupu k informáciám a predovšetkým možnosť personalizácie pre jednotlivých užívateľov si portál ľahko získa svojich verných návštevníkov a pravidelných užívateľov jeho služieb.

Ak nemáte dostatočné vlastné kapacity potrebné pre vývoj, tvorbu a priebežný rozvoj pripravovaného portálu, je priam nevyhnutné obrátiť sa na profesionálneho dodávateľa takýchto služieb, ktorý pozná zásady a úskalia tvorby internetových portálov tak, aby sa váš projekt neskončil neúspechom.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna