Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Blog ako ideálny komunikačný kanál pre osobné a firemné účely

Hýbu svetom politiky a stali sa prelomom v publikovaní správ, názorov a informácií všetkého druhu. Blogy, akési internetové denníky, využíva čoraz viac užívateľov internetu a ich prednosti oceňuje stále väčší počet firiem a organizácií. Ak chcete vedieť prečo, čítajte ďalej.

Ak chcete publikovať svoje postrehy, názory, recenzie či vlastný pohľad na aktuálne dianie v spoločnosti či vašej organizácii, nie je lepšej formy ako je vlastný blog. Umožňuje pohodlným spôsobom publikovať vaše príspevky na internete, kde ich vo forme akéhosi online denníka prezentuje vašim čitateľom.

Prvé blogy boli takpovediac doplnkom bežných internetových stránok, ktoré evolúciou nástrojov zjednodušujúcich tvorbu článkov v chronologickom slede umožnili aj technicky menej zdatným užívateľom internetu publikovať svoje príspevky na internete.

Čo je to vlastne blog?

Názov blog vznikol spojením a skrátením z anglického názvu Web log, čo môžeme preložiť ako internetový diár. Blogy existujú buď ako samostatné stránky alebo ako súčasť komplexnejších internetových stránok. Pravidelné príspevky sú zobrazované chronologicky a okrem samotných článkov umožňujú čitateľom vyjadriť sa k obsahu vo forme komentárov, čo ich odlišuje od ostatných bežných foriem webových prezentácií.

Zjednodušene je teda možné povedať, že blog je stránka s príspevkami zobrazenými chronologicky od najnovšieho po najstarší. Blogy sú často, avšak nie vždy, písané jednou osobou a sú pomerne často aktualizované novými príspevkami. Príspevky majú prevažne formu textu doplneného obrázkami, fotografiami alebo videom.

Blogy môžeme podľa zamerania rozdeliť na niekoľko základných typov:

  • Osobné blogy
  • Firemné blogy (používané ako forma online PR)
  • Blogy organizácií (štátne a neziskové)
  • Žánrové blogy (venujúce sa špecifickej téme ako napríklad cestovanie, móda a podobne)
  • Blogy podľa média (video blogy, fotoblogy a podobne)

Okrem toho je možné blogy charakterizovať určitými špecifickými funkciami, medzi ktoré patria:

  • Komentáre (čitatelia môžu reagovať na príspevky)
  • Archív starších správ
  • Linky na súvisiace správy
  • Alternatívne zdroje (RSS, Atom)
  • Linky na iné, súvisiace blogy

V súvislosti s komentármi je vhodné poznať špeciálne funkcie, ktorými sú tzv. trackback a pingback. Tieto funkcie riešia autorizáciu komentárov tým, že umožňujú komentovanie príspevkov medzi blogmi s kompatibilným redakčným systémom. Sú to funkcie, ktoré de facto umožňujú reagovať na príspevky na cudzom blogu prostredníctvom príspevku na blogu vlastnom. Zlepšujú tak možnosť participácie v diskusii na určitú tému.

Dôvody pre vlastný blog

Blog predstavuje jedinečný priestor pre publikovanie obsahu a umožňuje interaktívne komunikovať s jeho čitateľmi prostredníctvom komentárov. Firmy a organizácie môžu pomocou neho budovať vzťahy zo zákazníkmi a pravidelne ich informovať o všetkých novinkách a aktualitách v súvislosti s ich predmetom podnikania.

Pre firmy a organizácie predstavuje vlastný blog priestor pre realizáciu online PR a rozvoj komunikácie so svojimi zákazníkmi a sympatizantmi. Zároveň je možné ho využiť na podporu online marketingu a upozorniť svojich čitateľov na práve prebiehajúcu akciu či spotrebiteľskú súťaž. Predstavuje priestor pre získanie spätnej väzby od zákazníkov, kde je možné prostredníctvom komentárov – diskusného nástroja – realizovať aj istú formu zákazníckej podpory.

Blog je zároveň skvelý prostriedok pre výkon kampane na optimalizáciu stránok pre vyhľadávače (SEO), keďže obsah je v rukách majiteľa a pomocou relevantných liniek môže podporiť hlavné predajné sekcie firemných stránok.

Ak to teda myslíte so svojím podnikaním seriózne, firemný blog je vec, ktorá na vašom webe nemôže chýbať.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna